o nasom leseni

- stabilne modulove LESENIE S DVOJITYM ZABRADLIM je konstruovane a vyrobene v sulade s europskym harmonizacnym dokumentom HD 1000 ako aj v sulade s STN 73 8101. Je certifikovane podla uvedenych noriem statnou skusobnou SKTC-115 Vyskumnym ustavom zvaracskym,Racianska 71,Bratislava

-Uvedene lesenie vyhovuje poziadavkam pracovnym,bezpecnostnym ako aj ekologickym a splnaju vsetky poziadavky na hospodarnu stavbu lesenia